ஜாக்வார் சாண்டிலியர் 6 LT நட்சத்திர வடிவ கண்ணாடி குழாய் அலங்கார விளக்கு

உற்பத்தி பொருள் வகை: Decorative Ceiling Lights
₹21,300
₹21,300
₹21,300
| 0% OFF
நிறம்: குரோம் பினிஷ்
Delivery between 2 hours to 2 days.

ஏதேனும் சேதங்கள் கண்டறியப்பட்டால், டெலிவரி செய்யப்பட்ட பொருட்களை உடனடியாக திருப்பி அனுப்பவும்.

Features

ஃபிக்சர் உயரம்: 225 நிகர எடை (கிலோ): 9.2 வாட்டேஜ்: G9 LED 4W x 6 டி: 450


6 ஒளி நட்சத்திர வடிவ கண்ணாடி குழாய் குரோம் பூச்சு உச்சவரம்பு ஒளி.

வரம்பு : அலங்கார உச்சவரம்பு விளக்குகள்.

குறியீடு : JES-CHR-MX81366B

நீயும் விரும்புவாய்