ஜாக்வார் 1 எல்டி அலுமினியம் குளோப் வடிவம், செப்பு முடிக்கும் பதக்கத்துடன்

உற்பத்தி பொருள் வகை: Decorative Ceiling Lights
₹9,500
₹9,500
₹9,500
| 0% OFF
அளவு: டி (மிமீ) 400 எச் (மிமீ) 1200
Delivery between 2 hours to 2 days.

ஏதேனும் சேதங்கள் கண்டறியப்பட்டால், டெலிவரி செய்யப்பட்ட பொருட்களை உடனடியாக திருப்பி அனுப்பவும்.

Features

நிகர எடை (கிலோ): 1.7000 நிறம்: காப்பர் பினிஷ் வாட்டேஜ் E-27 LED 9W x 1 பரிமாணம்: D (mm) 400 H (mm) 1200


1 எல்டி அலுமினியம் குளோப் வடிவம் செப்பு முடிக்கும் பதக்கத்துடன்.

வரம்பு : அலங்கார உச்சவரம்பு விளக்குகள்

நீயும் விரும்புவாய்