ஜாக்வார் கழிவு இணைப்பு ALD-CHR-709L130

SKU: SWWB1002-8504
உற்பத்தி பொருள் வகை: Bath Fittings
₹625
₹625
₹625
| 0% OFF
Delivery between 2 hours to 2 days.

டெலிவரியில் சேதமடைந்த பொருட்களை உடனடியாக திரும்பப் பெறுதல்.

Features

பினிஷ்: குரோம்


130 மிமீ உயரத்துடன் 32 மிமீ அளவு அரை நூல் கழிவு இணைப்பு

வரம்பு : கூட்டணி

குறியீடு : ALD-CHR-709L130

நீயும் விரும்புவாய்