ஸ்விங்கிங் ஸ்பவுட் ஃபாசெட் கொண்ட எஸ்ஸ்கோ காஸ்மோ சிங்க் காக் COS-CHR-103347N

SKU: SAFA0049-24290563
உற்பத்தி பொருள் வகை: Faucet
₹1,460
₹1,675
₹1,460
| 13% OFF
Delivery between 2 hours to 2 days.

டெலிவரியில் சேதமடைந்த பொருட்களை உடனடியாக திரும்பப் பெறுதல்.

Features


ஸ்விங்கிங் ஸ்பவுட் (சுவரில் பொருத்தப்பட்ட மாதிரி) உடன் வால் ஃபிளேன்ஜுடன் சிங்க் காக்.

வரம்பு: காஸ்மோ
குறியீடு: COS-CHR-103347N

நீயும் விரும்புவாய்