எஸ்கோ டீலக்ஸ் பிப் காக் ஃபேசெட் DLX-CHR-511KN

SKU: SAFA0105-24293821
உற்பத்தி பொருள் வகை: Faucet
₹890
₹975
₹890
| 9% OFF
Delivery between 2 hours to 2 days.

டெலிவரியில் சேதமடைந்த பொருட்களை உடனடியாக திரும்பப் பெறுதல்.

Features

குரோம் ஃபினிஷ்


பிப் காக் குட்டையான உடல்.

வரம்பு: டீலக்ஸ்

குறியீடு: DLX-CHR-511KN

நீயும் விரும்புவாய்