எஸ்கோ ஹேண்ட் ஷவர் ALE-CHR-593

உற்பத்தி பொருள் வகை: Health Faucet
₹1,180
₹1,250
₹1,180
| 6% OFF
Delivery between 2 hours to 2 days.

டெலிவரியில் சேதமடைந்த பொருட்களை உடனடியாக திரும்பப் பெறுதல்.

Features

ஹேண்ட் ஷவர் (ஹெல்த் ஃபௌசெட்) (ABS பாடி) 8 மிமீ டயா, 1 மீட்டர் நீளமான நெகிழ்வான குழாய் & சுவர் கொக்கி.


நீயும் விரும்புவாய்