எஸ்கோ ஆர்பிட் டேபிள் டாப் பேசின் ORS-WHT-105931

உற்பத்தி பொருள் வகை: Wash Basin
₹2,610
₹2,850
₹2,610
| 8% OFF
Delivery between 2 hours to 2 days.

டெலிவரியில் சேதமடைந்த பொருட்களை உடனடியாக திரும்பப் பெறுதல்.

Features

சிறிய அளவிலான குளியலறைக்கு செவ்வக வடிவில் அழகான வடிவமைப்பு பீங்கான் மீது பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மெருகூட்டல் மென்மையான படிந்து உறைந்த மேற்பரப்பு பொருள் - விட்ரியஸ் சீனா (VC) பேசின் சுவரில் பொருத்தப்படலாம்


டேபிள் டாப் பேசின்

அளவு: 460x460x180 மிமீ

வரம்பு: சுற்றுப்பாதை

குறியீடு: ORS-WHT-105931

நீயும் விரும்புவாய்