கண்ணாடி கை தண்டவாளம்

Brand :

S3
SKU: GLRA0007-24750864
உற்பத்தி பொருள் வகை: Glass
₹950
₹1,200
₹950
| 21% OFF
ஒரு சதுர அடிக்கு விலை அடி. பொருளுக்கு: தரம் 304
Delivery between 2 hours to 2 days.

ஏதேனும் சேதங்கள் கண்டறியப்பட்டால், டெலிவரி செய்யப்பட்ட பொருட்களை உடனடியாக திருப்பி அனுப்பவும்.

Features

· கண்ணாடி வகை - தட்டையான கண்ணாடி, வெப்பமான கண்ணாடி மற்றும் லேமினேட் கண்ணாடி · நிலை - பால்கனி, படிக்கட்டுகள் · சதுர அடிக்கான விலைகள்


• கிரேடு 202 மற்றும் 304 கிடைக்கும்
• அளவீடு, வழங்கல் மற்றும் நிர்ணயம் ஆகியவை அடங்கும்
• Saint-Gobain பயன்படுத்திய கண்ணாடி - 10mm, 12mm கடினமான கண்ணாடி

நீயும் விரும்புவாய்