ஜாக்வார் பாடி ஷவர் BSH-CHR-1751

SKU: SWBS1001 - 6019
உற்பத்தி பொருள் வகை: Body Shower
₹2,750
₹2,750
₹2,750
| 0% OFF
Delivery between 2 hours to 2 days.

டெலிவரியில் சேதமடைந்த பொருட்களை உடனடியாக திரும்பப் பெறுதல்.

Features

• மேல் மற்றும் கீழ்/ இடது மற்றும் வலதுபுறத்தில் 15° கோண இயக்கம். • மழை-வகை தெளிப்பு. • சிறந்த அழுத்தம் 1-3 பார். • அளவு 100 X 100 மிமீ.


• ரூபிட் கிளீனிங் சிஸ்டத்துடன் பாடி ஷவர் 100 X 100 மிமீ (ABS குரோம் பூசப்பட்ட முகத் தட்டு).

• வரம்பு : உடல் மழை

• பினிஷ் : குரோம்

நீயும் விரும்புவாய்