ஜாக்வார் பாட்டில் ட்ராப் ALD-CHR-769L300X190

SKU: SAWA0002-11348797
உற்பத்தி பொருள் வகை: Bath Fittings
₹1,950
₹1,950
₹1,950
| 0% OFF
அளவு: L300X190
Delivery between 2 hours to 2 days.

டெலிவரியில் சேதமடைந்த பொருட்களை உடனடியாக திரும்பப் பெறுதல்.

Features

பினிஷ்: குரோம்


பாட்டில் ட்ராப் 32 மிமீ அளவு 300 மிமீ & 190 மிமீ நீளமான சுவர் இணைப்பு குழாய்கள் & வால் ஃபிளேன்ஜ்

வரம்பு : கூட்டணி

குறியீடு : ALD-CHR-769L300X190

நீயும் விரும்புவாய்