ஜாக்வார் ஃப்ளஷ் வால்வு FLV-CHR-1095

SKU: SWFV1001-6924
உற்பத்தி பொருள் வகை: Flushing System
₹3,850
₹3,850
₹3,850
| 0% OFF
அளவு: 32 மிமீ
Delivery between 2 hours to 2 days.

ஏதேனும் சேதங்கள் கண்டறியப்பட்டால், டெலிவரி செய்யப்பட்ட பொருட்களை உடனடியாக திருப்பி அனுப்பவும்.

Features

·


• மெட்ரோபோல் ஃப்ளஷ் வால்வு வழக்கமான 32 மிமீ அளவு (மறைக்கப்பட்ட உடல்) வெளிப்படும் ஷட் ஆஃப் ஏற்பாடு

நீயும் விரும்புவாய்