உச்சம்

சுப்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் என்பது தண்ணீர் தொட்டிகள், குழாய்கள் மற்றும் பொருத்துதல்கள் உள்ளிட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை தயாரித்து விற்பனை செய்யும் ஒரு இந்திய நிறுவனமாகும். நிறுவனம் 1942 இல் நிறுவப்பட்டது. சுப்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்திய சந்தையில் வலுவான முன்னிலையில் உள்ளது. சுப்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வடிகால் அமைப்புகள், மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் மற்றும் தொழில்துறை கொள்கலன்களையும் உற்பத்தி செய்கிறது.